Teşhis

Çocukların ağız ve diş sağlığının devamlılığının sağlanması, 6 aylık aralıklarla yapılan düzenli diş hekimi kontrolü ile sağlanabilir. Bu kontroller sırasında ağız ve diş sağlığını tehdit eden her türlü sorun tespit edilebilir. Burada önemli olan bu sorunların erken teşhisi ve tedavisidir. 

Klinik Değerlendirme

Çocuğun beslenme alışkanlıkları, geçirdiği hastalıklar, fırçalama sıklılığı değerlendirilir. Yapılan ağız içi muayene ile de çocuğun çürük riski belirlenerek uygun tedavi planlaması yapılır.

Radyografik Değerlendirme

Çocuklarda radyografik muayene, tanı koymak, tedavi planlaması, diş ve çenelerle ilgili değişikliklerin ve patolojileri belirlemek için gereklidir.