Genel Anestezi / Sedasyon Altında Diş Tedavisi

Tek bir dolgu yapılacak hastada sedasyon veya genel anestezi ihtiyacı yoktur. Tüm dişlerin tedavi ihtiyacı olduğu; zekâ geriliği, spastik veya iletişim kurulamayan korkulu çocuk hastada genel anestezi/sedasyon gereklidir.

Kullanılacak yöntemin seçimine diş hekimi karar vermeli, hasta için en uygun ve yararlı yöntemi kullanmalıdır.

Sedasyon

Basit bir tanımla sedasyon, bilinç kaybı olmadan santral sinir sisteminin baskılanmasıdır. Sedasyon sırasında hastanın refleksleri kaybolmaz. Hasta kendi hava yolu açıklığını sağlayabilir. Sedasyonun amacı, psikolojik rahatsızlığı kontrol etmek ve tedaviyi kabullenmeyi sağlamaktır. Doktorlar tarafından farklı sedasyon yöntemleri kullanılabilir. Sıklıkla damar yolundan ilaç verme kullanılmaktadır. İlacın tipi ve dozu, çocuğun yaşına, kilosuna, fiziksel aktivitesine ve yapılacak işlemin süresine göre ayarlanır.

Hastanın sedasyon süresince monitorize edilmesi şarttır. Tedavi öncesi nabız, solunum sayısı, tansiyon kaydedilmelidir ancak çok küçük hastalarda bu işlemi gerçekleştirmek zordur. 10 yaş ve üstü çocuklarda önerilir. Bu teknik uygulanacaksa en az iki doktor bulunmalıdır. Doktorlardan biri tedaviyi yaparken, diğeri hastayı monitorize ederek takip etmeli; acil müdahale ve hava yolu açma konularında deneyimli olmalıdır.

Genel Anestezi

Genel anestezi veya derin sedasyon davranış yönetimi uygulamasının en son durağı olmalıdır. Buna rağmen, iletişimi çok zayıf veya olmayan hastalar için sıklıkla en ideal metottur. Genel anestezi esnasında, anestezi ekibi hastanın medikal durumu ve hayati verilerilerini değerlendirirken, dental ekip de diş tedavilerini gerçekleştirir.

Genel anestezi acil ve yaygın tedavi gereken; zeka geriliği olan, iletişim kurulamayan, aşırı korkulu veya yaşı itibariyle iletişim kurulamayan çocuk hastalarda tercih edilmelidir. Genel anesteziden önce hastayı bir anestezi doktoru görmeli ve sağlık koşulları uygunsa tedavi edilmelidir. Genel anestezi kesinlikle hastane ortamında uygulanmalı, anestezi alacak hasta aç olmalı ve premedikasyonu yapılmış olmalıdır. Genel anestezi sonrası hasta aynı gün içinde taburcu olmaktadır.